Eesti suurim nädalaleht Maaleht on juba 32 aastat toonud Teieni uudiseid ja kommentaarid, arvamus-, kultuuri-, looduse- ja naljalood ning praktilised nõuanded aiatöödest seadusandlike kommentaarideni. 

Maaleht kirjutab väärtustest, 

mis päriselt loevad.

Maalehe sünnipäeva puhul loosime oma tellijate vahel välja hulga kingitusi:


- Fiskarsi kinkekomplekt Xact sarjast, kuhu kuuluvad roosireha, Taani-kõblas, välkkõblas ja kobesti. Komplekti väärtus: 115 €


- 2 x 2 kutset Maalehe Metsakonverentsile 30.10.2019 Tallinnas (Tutvu programmiga siin)


- 10 Maalehe vahvate meenetega kingikotti.

Loosimine 14.10.2019.

Kui Teil veel Maalehte tellitud ei ole, saate tellimuse vormistada siin.

Maalehe sünnipäevaloosi reeglid

 1. Ekspress Meedia AS, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151, (edaspidi korraldaja) korraldab Maalehe sünnipäeva puhul perioodil 02.-14.10.2019 (k.a) (edaspidi kampaania periood) tellijatele kingiloosi.
 2. Korraldaja loosib kampaania perioodi lõpus välja järgmised auhinnad: Fiskars kinkekomplekt Xact sarjast F, kuhu kuuluvad roosireha, Taani-kõblas, välkkõblas ja kobesti. Komplekti väärtusega 115 € paneb välja Fiskars. 2 x 2 kutset Maalehe Metsakonverentsile 30.10.2019 Tallinnas (Tutvu programmiga maaleht.ee/metsakonverents). 10 Maalehe vahvate meenetega kingikotti. 
 3. Korraldaja jätab endale õiguse asendada auhind teise samaväärse auhinnaga tingimusel, et auhinna rahaline väärtus ei vähene. 
 4. Auhinna loosimises osalevad tellijad, kellel on loosimise hetkel kehtiv Maalehe paberväljaande vähemalt 6kuuline tasuline tellimus, Maalehe digilehe tellimus või kehtiv e-arve püsimakse leping ja kes on andnud loosimisel osalemise soovist märku internetis kampaanialehel https://www.maaleht.ee/maaleht32
 5. Kingiloosi mõistes on tellijaks tellimuse eest maksvad isikud, loosis ei osale korraldaja töötajad. 
 6. Võitjad loositakse juhuvaliku alusel kõikide osalejate vahel välja 15.10.2019 ning auhinnad saadetakse osalejatele postiga koju.
 7. Võitjate nimed avaldatakse hiljemalt 17.10.2019 kampaanialehel ja/või Maalehe veebis www.maaleht.ee ja/või Maalehes. Korraldajad võtavad võitjatega ühendust ja edastavad auhinna kättesaamiseks vajaliku informatsiooni. 

 8. Juhul kui kampaanias osaleja esitab korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid ning muude ebaõnnestumiste korral (kampaania korraldajal ei õnnestu võitjaga tema poolt esitatud kontaktandmetel ühendust saada jms), mis ei ole tingitud kampaania korraldajast, ei vastuta korraldaja auhinna üleandmise ebaõnnestumise eest. 
 9. Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega, v.a juhul, kui auhind asendatakse korraldaja otsusel teise samaväärse auhinnaga esialgse auhinna üleandmisel tekkinud probleemide tõttu, samuti juhul, kui käesolevates tingimustes on kehtestatud teisiti. 
 10. Loosi reeglitega nõustudes nõustub võitja enda nime avaldamisega Maalehe kampaanialehel, veebilehel www.maaleht.ee ja/või Maalehes.
 11. Korraldajal on õigus teha loosi reeglites muudatusi või täpsustusi, teavitades üldsust sellest ajalehes Maaleht või internetis aadressil www.maaleht.ee
 12. Lisainformatsiooni loteriiga seotud küsimustes saab tööpäeviti kl 9–17 ning telefonil 680 4444 või e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee. 
 13. Kõik vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale õigusele. 
 14. Kõik loosiga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult aadressil Narva mnt 13, 10151 Tallinn märgusõnaga „Maalehe sünnipäevaloos“ hiljemalt 20.10.2019.
 15. Loosi käigus kogutakse tarbijalt järgmisi andmeid: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, aadress. Andmeid on vaja auhinna kättetoimetamiseks.
 16. Andmete töötlejaks on AS Ekspress Meedia.